Bridget Marsden & Jon Holmén

Bridget Marsden & Jon Holmén 1

Två spelmän med två väldigt olika spelstilar möts i ett samspel som är intensivt, dynamiskt, nyfiket och fritt.

Första knutpunkten blev Bingsjö. Bridget, från norra England, som i bingsjömusiken hittade något som kändes både bekant och annorlunda. Jon, uppvuxen med musiken från grannsocknen Boda som kan upplevas som musik från ett ställe väldigt avlägset ifrån Bingsjö.

Med låtar på två fioler smälter knutpunkter och inspirations källor samman på en karta där människor, språk, tradition och platser möts i en musik som är vild, personlig och närvarande.